Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen bör pröva Preems utbyggnad i Lysekil

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ska pröva om Preems utbyggnad i Lysekil kan tillåtas. Detta eftersom verksamheten kraftigt påverkar möjligheterna för länet att nå klimatmålen.

Preem ansökte för tre år sedan om en utbyggnad för att kunna omvandla tjockolja med hög svavelhalt till miljöanpassade drivmedel. I ansökan till mark- och miljödomstolen framgår att koldioxidutsläppen beräknas öka från 1,7 till 3,4 miljoner ton per år.

Naturvårdsverket menar att regeringen behöver pröva om Preems utvidgade verksamhet kan tillåtas. Länsstyrelsen i Västra Götaland har idag i en skrivelse till regeringen förklarat att vi delar Naturvårdsverkets mening. Med vissa regionala kompletteringar.

Det regionala klimatmålet säger att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Detta räknat från 1990 års nivå. Länsstyrelsen bedömer att Preems nya verksamhet ger så stora utsläpp av koldioxid att hela utsläpps-minskningen sedan 1990 riskerar att bli noll. Då blir det också närmast omöjligt att nå vårt regionala klimatmål till 2030.

Västra Götaland har en fossiltung industri. En industri som år 2017 stod för 45 procent av länets utsläpp av växthusgaser. Siffran för Sverige som helhet är 29 procent.

Länsstyrelsen uppmanar i skrivelsen regeringen att ta fram skarpare internationella styrmedel och fler nationella satsningar för att stödja klimatomställningen av industrin.

Regionalt perspektiv på tillåtlighetsprövning av Preemraff Lysekil – skrivelsen till miljö- och energidepartementetPDF

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552