Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny tobakslag från 1 juli

Symbol för rökförbud

Den 1 juli trädde en ny tobakslag i kraft. Den innebär att vi får många nya rökfria miljöer. Exempelvis vid busshållplatser och på lekplatser. Dessutom omfattas fler produkter av rökförbudet.

De nya rökfria miljöerna består av olika utomhusmiljöer. Det är fråga om uteserveringar, busshållplatser, inhägnade idrottsplatser och lekplatser dit allmänheten har tillträde. Dessutom är det förbjudet att röka vid entréer till rökfria lokaler.

Nya produkter som omfattas av rökförbudet är bland annat e-cigaretter, örtcigaretter, heat-not-burn-produkter, samt örter och rökstenar för vattenpipa. Nytt är att rökförbudet omfattar produkter som varken innehåller tobak eller nikotin.

Det är den som disponerar över en lokal eller ett utomhusområde som ansvarar för att upprätthålla rökförbudet. Det kan exempelvis vara den som driver en restaurang eller en butik. Rökförbudet ska upprätthållas genom skyltning och information men också genom tillsägelse och avvisning av den som röker.

- En vanlig fråga är hur långt från en entré rökförbudet sträcker sig, men det finns inget fastställt avstånd utan det handlar om att säkerställa att människor inte utsätts för rök när de går in i den rökfria lokalen, säger tillsynshandläggare Carl Hagberg på Länsstyrelsen.

Den nya tobakslagen innehåller även regler på andra områden. Den viktigaste förändringen är att det krävs tillstånd för försäljning av tobak i både partihandel och detaljhandel. Dessutom har reglerna skärpts när det gäller förpackningars märkning och spårbarhet.

Vid frågor
Carl Hagberg
Tillsynshandläggare
010-224 46 05
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontakt