Publiceringsdatum: 1 juli 2019

Idag stängs webbformuläret för anmälan av misskötta djur

En fuxfärgad häst står i en hage. Foto: Hillevi Upmanis

Från och med 1 juli kan du endast anmäla misskötsel av djur via telefon eller e-post.

De senaste åren har det gått att anmäla misskötsel av djur både via telefon, e-post och ett formulär på Länsstyrelsens webbplats. Idag tas möjligheten att anmäla via webbplatsen bort.

- Vi får in många anmälningar som visar sig vara obefogade och djuren mår bra. Det tar tid att kontrollera anmälningar och den tiden används bäst för djur som verkligen far illa, säger Karin Lundborg, Länsveterinär på Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Det går fortfarande att anmäla misskötsel av djur via telefon. Djurskyddstelefonen
010-224 50 50 är öppen alla vardagar kl. 9-11.30. Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla kan du ringa en djurskyddskontrollant först och få råd.

- Vi gör detta som ett test över sommaren. I höst kommer vi dels att utvärdera den här förändringen men också utvärdera både det frågeformulär som används i djurskyddstelefonen samt utformningen av vår webbanmälan, säger Karin Lundborg.

Läs mer om anmälan av bristande djurhållning

Kontakt