Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt investeringsstöd till laddstationer och nya pengar till Klimatklivet

I vårändringsbudgeten tillfördes nya pengar till Klimatklivet och samtidigt införs ett nytt bidrag till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras ett helt nytt stöd för icke-publik laddning under sommaren.

Samtidigt skjuts nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti och sen blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet kommer också att revideras med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat kommer fler kunna få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser försvinner.

Under hösten kommer Länsstyrelsen bjuda in till informationsträff om de nya stöden. På mötet kommer Länsstyrelsen att informera om vilka regler som gäller kring vem som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man söker, etc.

Kontakt