Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tjugo miljoner till insatser för nyanlända och asylsökande

En skogsväg. På båda sidor om vägen ligger nedhuggna träd staplade på varandra.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat pengar till 29 insatser som på olika sätt riktar sig till nyanlända och asylsökande. Flera av insatserna riktar sig till grupperna språksvaga och föräldralediga. Mycket handlar om nästa steg – att få ett jobb.

Åmål är ett exempel. Den dalsländska staden kommer i samarbete med andra kommuner i landskapet att genomföra en skogsutbildning för tjugo nyanlända. Närmare hälften ska vara kvinnor.

- Det är stor efterfrågan på arbetskraft inom gröna näringar i Dalsland. Vi kommer utbilda i yrkessvenska, arbetsmiljö, säkerhet och certifiering för motorsåg och röjsåg, säger Per Lundin, enhetschef för försörjning och etablering i Åmål.

Många nyanlända är nu på väg ut i arbete eller studier. Kommunerna vill på olika sätt underlätta denna övergång.

- Det har varit ett stort intresse. Kommunerna har ansökt om drygt 40 miljoner kronor till olika projekt, berättar integrationsutvecklare Daniel Uddling på Länsstyrelsen.

Integrationscentrum i Göteborgs stad har beviljats pengar för att stärka nyanländas digitala delaktighet, och Skara kommun för att anställa en kommunvägledare och familjeguide för nyanlända och asylsökande.

- Vi kan se att kommuner i länet har en god medvetenhet om vilka behov som finns i mottagandet av nyanlända och asylsökande. Det finns en stor kreativitet för att möta behoven, säger Daniel Uddling.

Du hittar samtliga beviljade insatser, kommun för kommun, i bilagorna.

Beviljade 37a § insatser 2019 – Västra Götalands länPDF

Beviljade 37 § insatser 2019 – Västra Götalands länPDF

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552