Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förlorade ålgräsängar återplanteras

Ålgräsrestaurering. Foto: Eduaro Infantes, Göteborgs universitet

Ålgräsrestaurering. Foto: Eduaro Infantes

Ålgräsängarna är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet men har minskat i oroväckande stor omfattning längs Västkusten de senaste årtiondena. På tisdag den 18 juni påbörjar Länsstyrelsen och Göteborgs universitet ett unikt projekt att restaurera ålgräs i ett försök att hejda förlusterna.

I södra Bohuslän har stora mängder ålgräs försvunnit bland annat på grund av övergödning. Men trots att övergödningen minskat har ålgräset inte kommit tillbaka. Nu ska Länsstyrelsen Västra Götaland och Göteborgs universitet göra ett försök att restaurera en ålgräsäng genom att plantera ålgrässkott. Planteringen ska göras i Gåsöskärgården i Lysekils kommun, där en tredjedel av ålgräset försvunnit sedan 1980-talet.

– Genom att plantera ålgräs hoppas vi påskynda återetableringen och återfå de tjänster ålgräset bidrar med, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen. Ålgräsängarna är bland annat viktiga miljöer för torsk, havsöring och ål, fortsätter Beatrice.

Ålgrässkotten tas från livskraftiga delar av ängen runt Gåsö. Därefter planteras skotten i södra viken av dykare. De kommande åren kommer planteringarna att övervakas för att se till att ålgräset överlever och sprider sig.

– Vi gjorde testplanteringar i området 2015 och de har överlevt bra, säger Louise Eriander, forskare på Göteborgs universitet.

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs - och vattenmyndighetens 1:11-anslag. Under projekttiden ska totalt 2 hektar ålgräs restaureras. Åtgärden är en del av havsmiljödirektivets åtgärdsprogram för att nå god miljöstatus.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat födosöksområde och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur. De bidrar också till att minska övergödningen och minska växthuseffekten genom att ta upp och lagra näringsämnen och koldioxid. Ålgräsängarna hör till de mest mångsidiga och produktiva ekosystemen som finns men är tyvärr hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Beatrice Alenius
Marinbiolog, projektledare
Telefon 010-224 44 75
E-post till Beatrice Alenius

Anita Nilsson
Pressansvarig
E-post till Anita Nilsson
Telefon 010-224 45 46

Göteborgs universitet
Per Moksnes
Forskare vid institutionen för marina vetenskaper
Telefon 0732-57 62 24
E-post till Per Moksnes

Kontakt