Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kampanj för planerad strandskyddstillsyn

Miljösamverkan i Västra Götaland och Halland ger nu de båda länens kommuner möjlighet att delta i en gemensam planerad strandskyddstillsyn. Detta under perioden 1 juni - 31 oktober.

Miljösamverkans projekt om Planerad strandskyddstillsyn har som mål att ta fram väglednings- och underlagsmaterial för planerad strandskyddstillsyn till kommunerna och erbjuda dem att delta i en tillsynskampanj.

Det är upp till varje deltagande kommun att bestämma var, när och omfattning av strandskyddstillsynen.

Strandskydd gäller vid havet, alla sjöar och vattendrag. Strandskyddstillsyn handlar om att allmänheten ska kunna visats vid vatten, samtidigt som vi bevarar viktiga livsmiljöer för djur och växter.

Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland är ett samarbetsprojekt för att effektivisera miljö- och hälsoskyddstillsynen. Huvudmän i Västra Götaland är Länsstyrelsen och kommunförbunden med kommunerna. Huvudmän i Halland är Länsstyrelsen och kommunerna.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552