Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Ramsvikslandet, Sotenäs kommun

Länsstyrelsen har den 21 maj 2019 beslutat om ändrade ordningsregler i naturreservatet Ramsvikslandet i Sotenäs kommun.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Sotenäs kommun samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Vänersborg.

Beslutet kan överklagas hos regeringen genom skrivelse till vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg.

Skrivelsen ska ha kommit till Länsstyrelsen senast den 21 juni 2019.

Ange Dnr 511-3543-2019.

Kontakt

Robert Andersson