Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny fårsjukdom i Sverige

En ny och mycket smittsam fårsjukdom har konstaterats i Sverige. CODD, som är sjukdomens förkortning, kan orsaka både stort lidande och sänkt produktion.

Smittsam digital dermatit hos får (Contagious ovine digital dermatitis, CODD) har nu för första gången diagnostiserats i en svensk fårbesättning. Sjukdomen orsakas av en bakterie som angriper klövarna hos får och getter. Den kan orsaka kraftig hälta och klövkapselavlossning.

Förutom stort djurlidande ger sjukdomen sänkt produktion i de besättningar som drabbas.

CODD är en mycket smittsam och anmälningspliktig sjukdom. Det finns idag ingen hållbar och framgångsrik behandling att tillgå för den som fått in smittan i besättningen. Var därför försiktig när nya djur tas in i besättningen.

Mer information om sjukdomen och om hur du som fårägare undviker att få in smittan i din besättning hittar du hos Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats och hos Gård & Djurhälsanlänk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om smittskyddlänk till annan webbplats.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552