Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny djurskyddslag stärker djurskyddet

Den 1 april 2019 börjar en ny djurskyddslag att gälla i Sverige. För oss på Länsstyrelsen innebär det bättre möjligheter att agera när vi misstänker att djur fara illa.

Den 1 april börjar även en ny djurskyddsförordning, som innehåller mer detaljerande bestämmelser om hur djur ska hållas, att gälla.

- Det är en 30 år gammal lag och förordning som nu moderniseras och anpassas till dagens villkor och djurhållning. På många sätt stärks djurskyddet genom den nya lagstiftningen, säger Karin Lundborg, chef på enheten för veterinär och djurskydd.

Den nya lagstiftningen ska ge ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Rent konkret så innebär det att tydligare krav ställs på att djurhållare ser till att djuren inte bara skyddas från att utsättas för skaderisker och sjukdomar utan att djuren också får det som de behöver för att ha en god djurvälfärd.

I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar eller deltar i prov.

Även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen görs för att personal inom vård och omsorg ska kunna anmäla misstänkt vanvård av djur utan att riskera att bryta mot tystnadsplikten.
- De djur som är i behov av hjälp kommer att gynnas när nu personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst får möjlighet att bryta sekretessen och anmäla till oss när de misstänker att djur far illa, avslutar Karin Lundborg.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552