Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets riksdagsledamöter möttes på Länsstyrelsen

På Länsstyrelsen möttes idag ett 30-tal av länets riksdagsledamöter tillsammans med länsledningarna för Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen samt en rad representanter från respektive myndighet. Foto: Misak Nalbandian

Vänersamarbete, infrastruktur och gränsfrågor stod på programmet när länets riksdagsledamöter inledde arbetsveckan med att mötas för information och diskussion på Länsstyrelsen. Ett arrangemang i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Traditionsenligt bjuds riksdagsledamöterna från länets fem valkretsar in för att få information om aktuella frågor och tillfälle till diskussion. I år hade närmare 30 ledamöter (av totalt 59) anmält sig. Samtliga riksdagspartier var representerade. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen turas om vartannat år att arrangera mötet – dels för att visa på samarbetet myndigheterna emellan och dels för att ha en bra dialog med dem i riksdagen som representerar Västra Götaland.

Efter välkomnande av landshövding Anders Danielsson, regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och vice ordförande Helén Eliasson fick ledamöterna information om de bägge myndigheterna och dess samverkan av kanslichef Mikael Cullberg och regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

På dagordningen stod sedan information om det nyinrättade Vänerrådet, som samarbetar för en hållbar Vänermiljö, och infrastruktur i Västsverige där behoven är många och kapaciteten nådd. Andra programpunkter som informerades om var gränsfrågor och infrastruktur i Västra Götaland och Norge samt elektrifiering av Västsveriges transportsystem.

Kontakt