Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya ledamöter i Länsstyrelsens insynsråd

Regeringen har utsett nya ledamöter i insynsrådet för Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Sex nya ordinarie ledamöter och en ny adjungerad har tagit plats i rådet. Däribland Åke Bonnier, biskop i Skara stift, och Klas Johansson, regionpolischef.

Idag hölls det första mötet för Länsstyrelsens nya insynsråd. För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns insynsrådet som ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

Sammansättningen av ledamöter ska representera olika kompetensområden i länet, t.ex. politik, akademi, civilsamhället, miljö, landsbygd, samhällsskydd och näringsliv. I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen.

Ledamöter i insynsrådet

Åke Bonnier, biskop Skara stift, Svenska Kyrkan
Klas Johansson, regionpolischef, Polismyndigheten
Sofia Karlsson, ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Västra Götaland (kvar sedan tidigare)
Lars Niklasson, professor, rektor, Högskolan i Skövde
Tomas Kåberger, professor, Chalmers tekniska högskola
Aylin Fazelian, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Ann-Sofie Alm, riksdagsledamot för Moderaterna
Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren (kvar sedan tidigare)

Adjungerad ledamot
Peter Hederstedt, överste, chef, Militärregion Väst

Insynsrådet träffas fyra gånger om året och ledamöternas förordnande gäller från 1 mars 2019 till 29 februari 2020.

Kontakt