Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får gammelekarna skydd på Ålstadnäset

Ålstadnäset. Nytt naturreservat i Trollhättans kommun.

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Ålstadnäset. En vacker halvö i norra delen av sjön Gravlången, i Trollhättans kommun.
Ekarna i reservatet påminner om en svunnen tid. Om ett ljust och öppet landskap. Vi ska nu återskapa det som gått förlorat.

Det har bott människor på Ålstadnäset. Men det är längesen. De sista husen revs förmodligen på 1920-talet. Du kan fortfarande se spåren i form av spisrester och husgrunder. Ålstadsnäsborna levde i ett ljust och öppet landskap, format av jordbruk och boskapsbete.

När boningarna och markerna lämnades började området att växa igen. Ekarna, som trivs i ljus, tvingades successivt in ett opassande mörker. Men ekar är sega träd. De står fortfarande kvar. Det betyder att vi har chansen att återskapa det ljusa och öppna landskap som nästan gått förlorat. Det blir mycket arbete, förstås. Vi kommer både att röja i markerna och återinföra betesdjur i området.

Vi kommer att koncentrera arbetet till de gamla trädklädda betesmarkerna med skyddsvärda träd. Dessa träd, med sina pampiga grenverk, består av en massa småmiljöer. Exempelvis död ved, håligheter och blottad ved i soliga lägen. Alltsammans oerhört värdefullt för insektslivet.

Det nya reservatet är inte bara ekar och ekhagar. Det består också av lövskogar, lövsumpskogar, tallskogar, hällmarker och grannaturskog. Den här variationen är guld värd för livet. Mångfald skapar nämligen mer mångfald.

Naturreservatet är besöksvänligt med stigar, grillplatser och spänger över fuktiga partier. Stigarna tar dig från parkeringen till de södra spetsarna av områdets två näs. Där kan du bada från klipporna. Eller bara sätta dig ner på en bänk och njuta av utsikten över sjön.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552