Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västra Götaland har högst ohälsotal i hela landet

Bristande jämställdhet förknippas nästan alltid med kvinnor och flickor. Men faktum är att även män och pojkar drabbas. Färsk statistik visar att vårt län har högst ohälsotal i hela landet, och det gäller både kvinnor och män.

Men tittar vi närmare på siffrorna ser vi samtidigt att kvinnor är mer sjuka än män i länets alla kommuner. Detta måste vi råda bot på. En ny jämställdhetsstrategi är ett steg på vägen.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. En ny sammanställning av statistik ”Om kvinnor och män i Västra Götaland 2018” visar att jämställdheten brister på flera områden.I vårt län kan vi bland annat se följande skillnader mellan könen.

  • kvinnor är mer sjukskrivna än män
  • fler män än kvinnor är överviktiga
  • fler män än kvinnor anmäler arbetsplatsolyckor
  • fler män har riskabla alkoholvanor
  • fler kvinnor har lägre inkomster och lägre pensioner
  • fler kvinnor tar ut tillfällig föräldrapenning (vab)
  • fler ensamstående mödrar än fäder har ekonomiskt bistånd
  • färre män än kvinnor är behöriga till gymnasieskolan
  • kvinnor löper störst risk att misshandlas inomhus av en bekant förövare
  • män löper störst risk att misshandlas utomhus av en obekant förövare

Nu har Länsstyrelsen tagit fram en ny strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering. Strategin ”Jämställt Västra Götaland 2019–2020” är en plattform för jämställdhetsarbete i hela länet.
- Den nya strategin är tänkt att vara ett stöd i arbetet med att ta fram och prioritera aktiviteter. Strategin kan också fungera som kunskapsunderlag för alla som på olika sätt har uppdrag kopplade till jämställdhet, säger Hedvig Stenius, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer:
Jämställt Västra Götaland – strategi för jämställdhetsintegrering 2019–2020länk till annan webbplats
Om kvinnor och män i Västra Götaland 2018 – en statistikboklänk till annan webbplats

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja jämställdhetsarbetet i länet. Det handlar om områden som arbete, utbildning, ekonomi, hälsa, föräldraskap och mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhet och Länsstyrelsens uppdraglänk till annan webbplats

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552