Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationella kvinnodagen – för alla

Foto: Misak Nalbandian

Vägen till jobb eller studier är ofta lång för nyanlända kvinnor. Hur ska fler av dem på ett bra sätt komma ut i arbetslivet? Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen väljer därför att den 8 mars belysa utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Den internationella kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet mellan kvinnor och män och även kvinnors situation världen över. Utlandsfödda kvinnor riskerar att utsättas för diskriminering på arbetsmarknaden både på grund av sitt kön och sin bakgrund. Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsammans bjudit in personer inom näringsliv och kommuner som arbetar med HR, rekrytering, integration eller jämställdhet till en inspirationskonferens.

Vad kan näringsliv och samhälle vinna på en mer jämställd kompetensförsörjning? Hur skapas initiativ som fungerar för nyanlända kvinnor?

Media hälsas välkommen att vara med under förmiddagen!

TID: fredagen den 8 mars kl. 08.15 – 12.00

PLATS: Länsstyrelsens hörsal, Stora Badhusgatan 2 B, i Göteborg

Program:

08.15 Registrering och kaffe

08.45 Arbetsförmedlingen (Fati Maroufi, biträdande marknadschef) och Länsstyrelsen (Lisbeth Schultze, länsöverdirektör) hälsar välkommen

09.00 Hur ska vi få ut fler nyanlända kvinnor på den svenska arbetsmarknaden? Livesänd paneldebatt från Stockholm med bland annat representanter från Arbetsmarknadsutskottet, Svenskt Näringsliv och Migrationsverket

10.00 Kaffe/te och smörgås med mingel

10.30 Tillsammans river vi murarna – Volvo Cars och Business Region Göteborg inspirerar

11.00 Nuläget i riket och länet – analyser från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen

11.30 Fördomsfri rekrytering – TNG utmanar hur vi tänker kring rekrytering

12.00 Avslutning

 

Fakta
Länsstyrelsen har flera uppdrag och prioriterade områden med koppling till konferensens tema. Vi ska bland annat verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet samt stimulera och främja integration av nyanlända.

Kontakt

Arbetsförmedlingen
Nina Skoglund
Eventansvarig
010-487 70 76

Länsstyrelsen Västra Götaland
Kirsten Brogaard
Integrationsutvecklare
010-224 45 28

Hedvig Stenius
Jämställdhetsutvecklare
010-224 46 70

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt