Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du nominera årets slåtterängsskötare

Två vita slåtterblommor.

För att uppmärksamma alla som gör en insats för länets slåtterängar kommer Länsstyrelsen dela ut ett hederspris 2019. Du kan i högsta grad vara med och påverka. Lämna in ditt förslag till årets slåtterängsskötare.

Du är välkommen att nominera enskilda personer, familjer eller föreningar som tar hand om en eller flera slåtterängar i Västra Götaland. Om du nominerat någon ett tidigare år, är du välkommen att nominera den eller de personerna igen.

Ange i din nominering:

  • Den eller de nominerades namn och adress
  • Vilken äng din kandidat sköter
  • Motivering till varför din kandidat förtjänar priset
  • Ditt eget namn, adress och telefonnummer

Skicka ditt förslag med din motivering till landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast den 29 mars.

En referensgrupp med representanter för länets Hembygdsförbund och Naturskyddsföreningen kommer att delta när årets slåtterängsskötare 2019 utses.

Biologisk mångfald och kulturarv

Slåtterängar är mycket artrika och har ett stort biologiskt värde. De är också levande kulturhistoria och en viktig del av vårt kulturarv. Det behövs en årlig arbetsinsats för att inte ängsblommorna ska konkurreras ut och försvinna från ängen. De är därför helt beroende av att det finns människor som fortsätter sköta dem.

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Kontakt

Karin Persson
Telefon 010-22 456 01
E-post till Karin

Kontakt