Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan vi klimatanpassa dricksvattenproduktionen

Vattenglas

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel dricksvattnet. Kommunerna ansvarar för att det finns tillgång till dricksvatten och att vattnet är säkert att dricka. Nu finns en handbok om hur klimatanpassning kan gå till praktiskt, steg för steg.

För att trygga ett bra dricksvatten idag och i framtiden behöver kommunerna och deras dricksvattenproducenter analysera, planera och vidta olika åtgärder utifrån klimatförändringarna. Det kan handla om att ta höjd för såväl torka och vattenbrist som oväder och översvämningar. För att klara detta behövs kompetens, strategiskt arbete och samverkan.

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok som kan användas av dricksvattenproducenter och kommuner för att stärka sin förmåga och säkerställa tillgången till säkert dricksvatten. Handboken vänder sig både till dem som just påbörjat klimatanpassningsarbetet och till dem som redan har kommit en bit på väg.

Länsstyrelserna har bidragit

Länsstyrelserna har bidragit i arbetet med att ta fram handboken. På livsmedelsverket.se finns handboken i en digital version. Den kan även skrivas ut som pdf-fil. På Livsmedelsverkets webbplats finns ett verktyg att ladda ned där kommunen kan fylla i sina förutsättningar, för att få en överblick och kunna prioritera vad som är viktigast att göra för att säkra tillgången till dricksvatten i framtiden.


Till handboken på Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt