Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags att söka jordbrukarstöd

I SAM Internet söker du jordbrukarstöd. Tjänsten SAM Internet är öppen för ansökan under perioden 7 februari till 11 april.

Det är hos Jordbruksverket du gör din ansökan om stöd.länk till annan webbplats

Genom att anmäla dig till minameddelanden.se, en tjänst för säker digital post från myndigheter och kommuner, får du snabbt och enkelt dina beslut från oss digitalt.

Viktigt att tänka på inför din SAM-ansökan 2019

  • Tänk på att gå igenom din ansökan så att de marker du brukar är med i ansökan. Ta bort block/skiften som du inte brukar längre och var noga med att se över och åtgärda eventuella fel och varningar i din SAM-ansökan.

  • I SAM internet ser du vilka åtaganden som beslutats. De flesta ursprungsåtaganden har beslutats, men många ändringar som inkommit de senaste åren är ännu inte beslutade. Du behöver inte söka åtagande på nytt om du har skickat in en ändring tidigare år. Vi har ambitionen att kunna besluta dem under 2019.

  • Förgröningsstöd: Var uppmärksam på att du svarar rätt i SAM-ansökan på frågan om din certifierade ekologiska mark ska ingå i beräkningarna av förgröningsstödet. Läs all förklarande text vid frågan.

  • Datum för när en träda, som redovisas som ekologisk fokusareal, får brytas har ändrats till 16 augusti. För skiften som ska höstsås är det tillåtet med förberedande åtgärder och sådd av nästa års gröda från 16 juli.
  • Ekologisk odling: Tänk på att den som söker EKO-stödet ska ha samma person-/ org.nr i sin SAM-ansökan som på EKO-certifikatet. Annars ökar risken för att utbetalningarna blir försenade.

  • Inför SAM-ansökan 2019 har vi jobbat med att göra det möjligt att söka utbetalning på så många skiften som möjligt av de du någon gång sökt EKO på under åren 2015–2018. Om du ändå märker att du inte kan söka utbetalning, sök nytt åtagande på blocket och lägg sedan in ansökan om utbetalning.
  • Vallodling och minskat kväveläckage: Skriv tydligt under övriga upplysningar om ni vill utöka eller minska ert åtagande, skriv den nya arealen i antal hektar.
  • Om ni minskar med mer än 20% av nuvarande åtagandeareal får ni inget utbetalt detta år. Om ni upprepat söker för mindre än 80% av åtagandearealen kommer åtagandet att hävas och ni blir återbetalningsskyldiga för alla år tillbaka i tiden, så håll koll på vad ni sökt tidigare år.
  • Stöd till unga jordbrukare: Du ska årligen skicka in intyg om ägarförhållanden om du söker som juridisk person. Det ska framgå vem eller vilka som äger bolaget, hur stor andel som ägs och när du blev ägare i bolaget. Det är först när Länsstyrelsen fått intygen som ansökan anses som inkommen, i år senast 11april. Kommer intygen in efter den 6 maj blir det inget stöd alls.

  • Nötkreaturstödet: Det är viktigt att du håller koll på att det blir rätt när du rapporterar djur i CDB och åtgärdar felkoder du fått i ditt årliga brev. Konsekvensen av att inte åtgärda felkoder blir att djuret riskerar att inte längre vara stödberättigat under resterande beräkningsperiod.

Har du frågor kring din ansökan?

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM-ansökan: 0771-67 00 00

Kundtjänsten har öppet måndag-fredag, kl. 9-12 och 13-15.

Från 25 mars till 11 april är det öppet kl. 8-16.

Med start 1 april är det även kvällsöppet samt helgöppet lördag och söndag 6–7 april.

All kommunicering som rör dina jordbrukarstöd ska skickas till:
jordbrukarstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
FE 19
Box 204
826 25 Söderhamn

Kontakt