Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

14 miljoner att söka till verksamhet för asylsökande

Två kvinnor diskuterar det innehåll de har i boken framför sig.

Nu finns möjlighet att söka statsbidrag till aktiviteter för vuxna asylsökande. Foto: Misak Nalbandian

Länsstyrelsen har fått drygt 14 miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande. I vårt län handlar det om ungefär 6 900 personer där de flesta är i åldern 18–35 år. Insatserna ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället.

Hälsobevarande och sociala aktiviteter är viktiga och bidrar till att motverka passivitet och ohälsa. Insatser inom svenska, samhälls- och arbetsmarknadsinformation är eftertraktade och extra värdefulla i ett tidigt skede, för att skapa meningsfull väntan, egenmakt och kortare etableringstider.

Det finns ett fortsatt stort engagemang från civilsamhällets sida att arbeta med asylsökande och fler kommuner än tidigare sökte statsbidrag under 2018.

-Vi ser att avslutade projekt haft en positiv inverkan på asylsökandes situation och framtida etablering. Vi ser också två viktiga gemensamma nämnare för de projekt som lyckats bäst; att insatserna målgruppsförankrats och att man har goda kontaktvägar för att nå asylsökande, säger Petra Héd, integrationshandläggare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund är välkomna att söka statsbidraget. Ansökningstiden sträcker sig från 11 februari till och med den 20 mars. Statsbidraget utlyses också en andra gång i september.

Länsstyrelsen arbetar för:

  • att tillgången av insatser motsvarar behovet i länet
  • en jämn fördelning av insatser i länet
  • att målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
  • att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Mer information

I länet hålls fyra informationsträffar om statsbidragets ansökningsförfarande.

  • Skara, 20 februari
  • Göteborg, 22 februari
  • Vänersborg, 25 februari
  • Borås, 28 februari

Här kan du läsa mer om uppdraget och kraven

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546