Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1,14 miljarder till länets lantbrukare

lantbruk

Under december betalas 1,14 miljarder kronor ut till länets lantbrukare. Det är ersättningar från EU:s gemensamma jordbrukspolitik i form av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare.

- Sedan oktober har vi arbetat intensivt. Arbetet har gått bra och efter de sista utbetalningarna i december har vi beslutat om utbetalningar till drygt 96 procent av den totala summan stödpengar som ska betalas ut för 2018, säger Johan Linde, enhetschef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Under december görs även slututbetalningar av miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd. Hittills under 2018 har Länsstyrelsen betalat ut närmare 430 miljoner i dessa stöd.

- Efter flera års strul med bristande tekniskt stöd i handläggningen och i ett läge där vi vet att lantbrukarna har det tufft efter sommarens värme och torka så känns det så klart bra att vi har fått klart så här många till utbetalning för 2018. Det är också extra roligt att det rör sig om så stor andel av det totala stödbeloppet. Det är pengar som lantbrukarna ska ha så här års enligt regelverken, fortsätter Johan Linde.

Många lantbrukare väntar på stödpengar för åren 2015 – 2017. Arbetet med att bli klar med dessa intensifieras efter nyår, men har pågått löpande under hösten i mindre skala.

- Vi har handlagt och beslutat om utbetalningar av 53 miljoner kronor i dessa stöd sedan september vilket gör att drygt 50 miljoner återstår att betala ut framöver, avslutar Johan Linde.

Ersättningarna finansieras av både Sverige och EU. De innehåller en rad olika åtgärder som ska leda till förbättrad konkurrenskraften inom jordbruket, ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser och en breddad näringsverksamhet som skapar ökad sysselsättning och en attraktiv boendemiljö på landsbygden.

Läs mer om ersättningarna på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt