Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet satsar på elflygplan och elbussar

Elflygplan, elbussar och nya laddstationer för elfordon. Där har du några av Klimatklivets senaste satsningar på hållbara transporter. Det rör sig totalt om 197 färska miljoner från Naturvårdsverket. Pengar som nu fördelats vidare i länet.

Serneke har fått stöd för en åtgärd som omfattar inköp av ett elflygplan samt installation av laddstationer på tre flygplatser i länet.

Jag har en mission om att på allvar bidra till det långsiktigt hållbara samhället. I detta så krävs att alla transportmedel drivs utan fossil bränsle. Flygindustrin ligger idag efter i den utvecklingen – och kan vi då som bolag, våga ta initiativ för att stimulera och engagera genom investeringar som bidrar positivt så ser vi det, säger Ola Serneke, VD på Serneke Group AB.

Därtill har GS Buss fått stöd för att installera laddstationer på strategiska platser längs några av de busslinjer som trafikerar Göteborgs innerstad. Laddstationerna kommer innebära att fler linjer kan trafikeras av elbussar.

Intresset för biogas är fortsatt betydande. Flera aktörer får stöd för att köpa in gaslastbilar och bygga nya tankstationer. Tankstationerna är av olika slag. De tillhandahåller flytande respektive komprimerad biogas, snabb respektive långsam tankning, publik tillgänglighet respektive depåladdning.

Vi bifogar listan över samtliga nu beviljade stödPDF

Här hittar du Naturvårdsverkets pressmeddelandelänk till annan webbplats

Fakta om Klimatklivet
Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 3207 projekt i hela landet har hittills fått 4,75 miljarder kronor i stöd. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt