Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett stort steg för Vänerns framtid

Is vid Vänern

Den 17 december blir en viktig dag för Vänern, både som sjö och destination. Då inrättas nämligen det Vänerråd som ska se över och hitta en hållbar lösning för Vänerns vattennivåer.

– Bildandet av Vänerrådet i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland, berörda kommuner och aktörer blir ett angeläget och nödvändigt steg för att lösa upp situationen med nivåregleringen i Vänern och inte minst flödesregleringen i Göta älv, säger Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland.

Den låga vattennivån, som har varit i Vänern under en längre tid, kan på sikt påverka både ekosystem och besöksnäring. Därför togs beslutet att ett Vänerråd skulle bildas i syfte att samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi. Planerna blir nu verklighet. Den 17 december träffas Västra Götalands landshövding Anders Danielsson, Värmlands landshövding Kenneth Johansson och Vänersamarbetets ordförande Bjarne Olsson i Vänersborg för att inrätta rådet.

Utöver uppdraget att uppnå en balanserad vattennivå ska rådet dessutom bidra till kunskap och samordning av kommande projekt i Vänern.

Pressen hälsas välkommen

Tid: 17 december 2018, kl. 10.00
Plats: Residenset, Vänersborg

Meddela om du kommer till: laila.gibson@vanern.org senast den 15 december.

Läs mer i gemensamt pressmeddelande/pressinbjudanlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Håkan Alexandersson
E-post till Håkan Alexandersson
Telefon 010-224 53 75

Länsstyrelsen Värmland
Anna-Karin Klasa
E-post till Anna-Karin Klasa
Telefon 010-224 73 03

Vänersamarbetet
Laila Gibson
E-post till Laila Gibson
Telefon 076-78 72 798

Kontakt