Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Nit och redlighet i rikets tjänst”
delades ut på Länsstyrelsen

Medarbetarna som fick ta emot utmärkelsen NOR. På bilden finns även länsöverdirektör Lisbeth Schultze och landshövding Anders Danielsson med.

I år fick de här medarbetarna på Länsstyrelsen Västra Götaland ta emot utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst”. I mitten länsledningen – länsöverdirektör Lisbeth Schultze och landshövding Anders Danielsson. Från vänster Bo Lausten, Jan Ahlbom, Anita Tullrot, Jan Hill, Ingela Höök, Anita Bergstedt, Sten Wolme, Ulrika Samuelsson, Martin Lindberg och Margaretha Johnsson. Foto: Misak Nalbandian

Totalt tolv medarbetare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län fick i år ta emot utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst”. Utdelningen gjordes i residenset i Göteborg av landshövding Anders Danielsson. Utmärkelsen är ett tack till dem som arbetat minst 30 år i statlig tjänst. 

”För nit och redlighet i rikets tjänst” är Sveriges mest utdelade belöningsmedalj. Medaljen är präglad i 23 karats guld, kröns av en kunglig krona och har konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil. En av årets mottagare valde medalj som belöning. Övriga valde guldklocka, kristallskål, vas eller skulptur.

Vid ceremonin i residenset i Göteborg den 6 december fick följande medarbetare ta emot utmärkelsen:

Jan Ahlbom, miljöskyddsavdelningen, Göteborg

Sten Wolme, miljöskyddsavdelningen, Vänersborg

Ingela Höök, miljöskyddsavdelningen, Göteborg

Martin Lindberg, miljöskyddsavdelningen, Göteborg

Bo Lausten, IT-avdelningen, Göteborg

Roger Larsson, IT-avdelningen, Visby

Ingrid Berg, IT-avdelningen, Umeå

Anita Tullrot, naturavdelningen, Sydkoster

Anita Bergstedt, naturavdelningen, Vänersborg

Jan Hill, landsbygdsavdelningen, Skara

Ulrika Samuelsson, miljöskyddsavdelningen, Vänersborg

Margaretha Johnsson, samhällsavdelningen, Göteborg

Martin Lindberg får sin NOR-medalj fastsatt på sitt rockslag av landshövdingen.

Martin Lindberg valde medalj som han här får fastsatt på sitt rockslag av landshövdingen. Foto: Misak Nalbandian

 

Roger Larsson, IT-avdelningen, Visby

Ingrid Berg, IT-avdelningen, Umeå

De två sistnämnda deltog inte vid utdelningen utan kommer att få sin utmärkelse vid ett senare tillfälle. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har även medarbetare i andra län eftersom vi är huvudman för Länsstyrelsernas gemensamma IT-avdelning.

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546