Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Musån kalkas för att ge en bättre miljö för djur och växter

Helikoper som släpper kalk över sjö och skog

Foto: Länsstyrelsen

Den 8 december startar kalkning av den försurade Musån i Tranemo kommun. Kalkningen ska motverka försurningen och därmed ge en bättre miljö för djur och växter i vattnet. Det här är den första större nykalkningen i länet sedan 2004.

På lördag inleds kalkning av de övre delarna av Musån. Det är den första större nykalkningen på 14 år i Västra Götalands län. Två sjöar och 31 våtmarker kommer att kalkas med hjälp av helikopter.

Musån är ett försurat vattendrag som rinner centralt genom Tranemo kommun och mynnar i Assman. De senaste åren har pH-värdet legat nedåt 4,8 vilket är drygt 10 gånger surare än vad många av vattenorganismerna klarar av. Målet med kalkningen är ett pH-värde på 6,0. Genom kalkningen ges nu fiskar, andra djur och växter en möjlighet att återigen komma tillbaka till Musån.

Anledningen till att Musån inte kalkats tidigare är att den ingått i ett nätverk av okalkade sjöar och vattendrag som givit viktig kunskap om försurningen. Trots att nedfallet av försurande ämnen minskat kraftigt har det visat sig att återhämtningen går väldigt långsamt. Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem, och hamnar lite i skuggan av andra stora miljöproblem som klimatpåverkan.

Tranemo kommun är ansvarig för kalkningen och dess genomförande. Länsstyrelsen fördelar det statliga stödet för kalkning av försurade vatten. I Musån bekostar statliga medel 85 procent av kostnaden medan Tranemo kommun bekostar resterande 15 procent.

En mer omfattande kalkning startade 1977 i Västra Götaland. Idag kalkas 2 500 sjöar och våtmarker med drygt 15 000 ton kalk till en kostnad av 22 miljoner kronor varje år i länet. Kalkningen kommer behövas i decennier framöver på grund av den långsamma återhämtningen från försurningen.

Läs mer om kalkning av försurade vatten

Om vädret tillåter finns det möjlighet för media att vara på plats någon av dagarna 12-14 december och se kalkningen. Vid intresse, kontakta Tranemo kommuns miljöstrateg Thomas Tranefors.

Kontakt

Tranemo kommun

Thomas Tranefors
Miljöstrateg
0325-57 61 44
070-263 56 02

Västra Götalands län

Anders Lundin
070-203 72 17

Presskontakter:

Tranemo kommun

Tobias Edoff
0325-57 60 33
076-643 09 81

Västra Götalands län

Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se


Kontakt