Publiceringsdatum: 30 november 2018

Senast uppdaterad: fredag 30 november, 13.30

Möjligheten att betala med kontanter minskar i länet

Unga och gamla tittar tillsammans på olika digitala appar på en läsplatta.

Den minskade tillgången till betaltjänster drabbar framförallt äldre och personer med funktionsnedsättning. Foto: Agneta Olsson

Länsstyrelsen bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster fortfarande inte är tillfredställande i Västra Götaland. Möjligheten att betala med kontanter minskar och även möjligheten att sätta in dagskassa.

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018”. Länsstyrelserna ansvarar för att årligen analysera hur tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov i respektive län. Årets rapport visar på att tillgången inte möter det upplevda behovet i Västra Götaland, även om tillgången är bra för de allra flesta i vårt storstadslän. Läget har inte ändrat sig mycket det senaste året.

– Vi ser att det finns områden där tillgången är sämre, där det tar lång tid att ta sig till närmaste serviceställe. Detta gör det svårare framförallt för äldre, personer med funktionsnedsättning och individer som av olika anledningar inte nyttjar digitala tjänster för att utföra betaltjänster, säger Agneta Olsson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Det blir också svårare att betala med kontanter, då allt fler butiker och andra företag slutar ta emot dem. Även möjligheten att lämna dagskassa påverkas av detta, då kontanthanteringen i samhället minskar. Under hösten stänger serviceboxen i Lilla Edet, vilket innebär att ännu en kommun står utan inlämning av dagskassa, säger Ida Claesson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs mer i rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018PDF

Läs mer om grundläggande betaltjänster

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Ida Claesson 010-224 52 59
Agneta Olsson 010-224 52 97
Erika Kvarnlöf 010-224 53 17

Nationella årsrapporten
Sara Ehrenberg 010-225 03 81
Johanna Jansson 010-225 02 68

Pressansvarig
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
E-post till Anita Nilsson

Kontakt