Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fint fågelliv i nybildat naturreservat i Tanum

Skog på en bergsbrant i naturreservatet Underslös.

Underslös naturreservat består mest av tallskog med inslag av granskog, krattekskog och ädellövskog. Foto: Ingvar Olofsson

Omkring 4 kilometer öster om Tanumshede tätort hittar du Underslös naturreservat. Länsstyrelsen i Västra Götaland har i dagarna beslutat att skydda det 41 hektar stora området som naturreservat. Har du tur kan du här se lite ovanligare fågelarter som tjäder, orre, tretåig hackspett och spillkråka.

Tretåig hackspett på en trästam.

Tretåig hackspett. Foto: Kent-Ove Hvass

– I Underslös naturreservat ska största delen av skogen få utvecklas fritt. På så sätt förbättras livsförutsättningarna för många av de arter som idag har svårt att överleva i skogslandskapet, säger Ingvar Olofsson, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Området består mest av tallskog med inslag av granskog, krattekskog och ädellövskog. Den västra delen korsas av mindre dalgångar och bergsbranter. För 150 år sedan fanns nästan inga träd då området var en del av Bohusläns större ljunghedar. Sedan dess har skogen tagit över landskapet.

 

 

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546