Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Behåll vattnet i landskapet

Skyddszon. Foto: Karin Olsson

Klimatförändringar gör att översvämningar i nedströms
liggande orter bedöms öka i framtiden. Genom att hålla kvar vattnet högre upp i avrinningsområden kan dessa risker minska. Samtidigt minskar man genom dessa åtgärder risken för uttorkning av marken, vilket förväntas bli ett vanligare problem sommartid.

Det framkommer i rapporten ”Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning” som Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram med hjälp av klimatanpassningsmedel från SMHI. Syftet med rapporten är att visa kommuner olika sätt att minska risken för översvämning på ett naturanpassat sätt.

Rapporten är tänkt som en vägledning för kommuner och övriga lokala aktörer. Den beskriver hur man i ett avrinningsområde kan minska risken för nedströms översvämning genom att vidta åtgärder högt upp i avrinningsområdet och på många platser i landskapet för att hålla kvar och bromsa vatten.

Kortversionen ”Naturbaserade lösningar mot översvämning – En praktisk handbokPDF” riktar sig till markägare, politiker och andra intressenter. Den ger exempel på vilka åtgärder man kan göra i landskapet för att hålla kvar vatten. Vinsterna med åtgärderna, utöver att de minskar risken för översvämning och uttorkning av marken, räknas också upp. Åtgärderna medför bland annat minskad ytavrinning och därmed minskad erosion, vilket betyder mindre transport av näring och sediment till vattendrag, sjöar och hav. Åtgärderna ger också ökad grundvattenbildning och större biologisk mångfald.

Läs mer i rapporten ”Naturanpassade åtgärder mot översvämning – Ett verktyg för klimatanpassning”länk till annan webbplats

Kontakt