Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturreservatet Underslös, i Tanums kommun

Länsstyrelsen har den 22 november 2018 beslutat att bilda naturreservatet Underslös i Tanums kommun och meddelat föreskrifter för naturreservatet.

Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. Beslutet finns tillgängligt hos Tanums kommun samt hos Länsstyrelsens naturavdelning i Vänersborg.

Synpunkter och överklagan

Beslutet kan överklagas hos regeringen, skicka överklagan skriftligt till: vastragotaland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 403 40 Göteborg. Överklagan ska ha kommit till Länsstyrelsen senast den 23 december.

Ange Diarienummer 511-10484-2016.

Kontakt