Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Strandskyddet handlar om allemansrätten

Klicka på kartan för att se en större bild

Under senare tid har strandskyddet i Mariestads tätort uppmärksammats i Skaraborgsmedierna. Varför är strandskyddets utbredning olika i Värmlands län och Västra Götalands län är en av de frågor som ställts.

– Den värmländska sidan av Vänerkusten har tidigare inte haft något utvidgat strandskydd, vilket vi i Västra Götalands län haft sedan 1975, säger Eva Olsen, chef för enheten för naturärenden på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under 2014 hade Västra Götaland och Värmland ett samarbete där ambitionen var ett gemensamt utvidgat strandskydd till 300 meter kring hela Vänern. Strandsträckorna är dock inte helt homogena, utan värdena skiljer sig åt till viss del. Länsstyrelsen i Värmland valde i slutskedet att det utvidgade strandskyddet bara skulle omfatta vissa områden. Även Västra Götaland har numera ett differentierat strandskydd som är anpassat till bebyggelsegrupper och större vägar. Inga nya utvidgningar har gjorts i Mariestads kommun i samband med översynen 2014.

Generellt strandskydd om 100 meter gäller kring alla sjöar och vattendrag, såväl på land som i vattnet.

– Syftet med strandskyddet är dels att trygga den allemansrättsliga tillgången till strandområden och dels att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Alla ska ha möjlighet till friluftsliv nära vattnet, även i stadsbebyggelse, säger Eva Olsen.

FAKTA Strandskyddet i Mariestads tätort

Stora delar av Mariestads tätort omfattas av detaljplaner. Inom dessa gäller inte strandskydd. Om en detaljplan upphävs inträder strandskydd och då måste frågan prövas på nytt. Till exempel kan redan bebyggda områden vara ett skäl för att upphäva strandskydd.
Länsstyrelsen är försiktig med upphävande av strandskydd i tätortsnära områden eftersom de ofta har stor betydelse för allmänheten som tätortsnära rekreationsområden.
Den senaste tiden har även strandskyddet fått en än större betydelse i samhällsutvecklingen med tanke på översvämningsrisker, vattenkvalitet och hållbar utveckling.

Kontakt

Linnea Söderberg
Naturvårdshandläggare
010-224 51 70

John Dagobert
Naturvårdshandläggare
010-224 51 77

Eva K Olsen
Chef för enheten för naturärenden
010-224 51 68

 

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland Länk till annan webbplats.

Kontakt