Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Duvpest på flera platser i länet

Duvor vid en parkbänk

Foto: Misak Nalbandian

Vilda duvor i bland annat Trollhättan och Göteborgstrakten har drabbats av duvpest. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

Allmänna hygienregler

  • Endast de som sköter tamfåglarna bör ha tillträde till djurutrymmena
  • Håll rent runt hus och inhägnader
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar

– Vi har nu indikationer på att duvpest förekommer hos vilda duvor i stora delar av landet. Vi vet också av tidigare erfarenhet att hösten och vintern är den period då vi kan förvänta oss att fågelinfluensa återigen introduceras och sprids hos vilda fåglar i landet. Under de kommande månaderna är det därför särskilt viktigt se till att direkta och indirekta kontakter mellan tamfåglar och vilda fåglar undviks med väl fungerande hygienrutiner, säger Cecilia Hultén på SVA.

Kontakt

Jordbruksverket
Karin Åhl, smittskyddshandläggare
Enheten för häst, fjäderfä och vilt
karin.ahl@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 51 58

Statens veterinärmedicinska anstalt
Cecilia Hultén
Biträdande avdelningschef
Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
cecilia.hulten@sva.se
Telefon 018-67 41 25

Länsstyrelsen i Västra Götaland län
Ulf Lövdahl
Länsveterinär
ulf.lovdahl@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 52 83

Kontakt