Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen häver det bevattningsförbud som har rått under sommaren.

Detta sker mot bakgrund av att vattendragen har återhämtat sig tillräckligt i stora delar av länet. Den som inte har tillstånd för sitt uttag måste dock alltid vara uppmärksam på om det finns risk för skada på vattenmiljön och i så fall avbryta sitt uttag.

Kontakt