Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora utbetalningar till länets lantbrukare

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen har de senaste dagarna beslutat om stora delutbetalningar av EU:s jordbrukarstöd för miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsbidrag. Besluten innebär att sammanlagt 375 miljoner kronor kommer att betalas ut till länets lantbrukare den 19 oktober.

- På grund av sommarens ihållande torka har utbetalningen höjts från från 75% till 85 % av det belopp som delbetalningen normalt uppgår till. Så detta blir ett välkommet tillskott i kassan för våra lantbrukare, säger Johan Linde, enhetschef på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

Ersättningarna ingår i det så kallade Landsbygdsprogrammet, som finansieras av både Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet innehåller er rad olika åtgärder som ska leda till förbättrad konkurrenskraften inom jordbruket, ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser och en breddad näringsverksamhet som skapar ökad sysselsättning och en attraktiv boendemiljö på landsbygden.

- De summor som nu går ut till lantbrukarna uppgår till 97% av det totala beloppet som ska betalas ut i delutbetalningar i år. Med tanke på torkan och de ekonomiska konsekvenserna för lantbrukarna känns det extra bra att våra medarbetare lyckats jobba undan så bra under hösten att detta nu är möjligt, fortsätter Johan.

I december börjar utbetalningar av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare. Först när stöden för 2018 är hanterade kommer Länsstyrelsen att börja arbeta med slututbetalningar för tidigare år. Ärendena kommer då att prioriteras i storleksordning, vilket innebär att de ansökningar som rör störst belopp handläggs först.

Läs mer om ersättningarna:
Stöd och ersättningar inom jordbruketlänk till annan webbplats

Kontakt