Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Militära fordonskolonner på väg genom länet till övning i Norge

Militära transporter på väg

Foto: Försvarsmakten

I slutet av oktober och en bit in i november genomförs NATO-övningen Trident Juncture 18 i Norge. Västra Götaland berörs av övningen genom att militära transporter går genom vårt län under perioden 5 – 26 oktober. Även efter övningen kommer transporter att gå via delar av vårt län. Länsstyrelsen följer läget och samverkar med Försvarsmakten, Trafikverket och andra berörda aktörer.

Fordonskolonnerna passerar bland annat genom Halland, Västra Götaland och Värmland på vägen till övningen i Norge. De kör främst dagtid men det kan även förekomma transporter på andra tider. Flera av länets större vägar och järnvägar berörs av transporterna som sker med varierande intensitet.

Länsstyrelsen deltar inte i övningen, men eftersom fordonskolonnerna stundtals kan påverka den civila trafiken följer vi händelseutvecklingen tillsammans med Försvarsmakten, Trafikverket och andra berörda aktörer. Försvarsmakten har planerat för att allmänheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Sverige berörs främst genom transporter av utländsk militär till övningen.

NATO-övningen är uppdelad i en förbandsövning som genomförs 25 oktober till 7 november, och en ledningsövning som genomförs 14-23 november. Försvarsmakten deltar i övningen med förband från samtliga stridskrafter, bland annat från P4 i Skövde. Försvarsmaktens medverkan är ett sätt för Sverige att utveckla förmågan, ge stöd och att delta i gemensamma insatser med NATO.

Mer information

Följ Trafikläget
Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

I de fall transporterna påverkar den civila trafiken kommer information att lämnas via Sveriges Radios trafikredaktion.

För information om eventuella störningar i kollektivtrafiken
Västtrafiks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om övning Trident Juncture 18
Försvarsmaktens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner hos Länsstyrelsen

Leif Isberg, enheten för samhällsskydd och beredskap, 010-224 45 08
Carin Nero, enheten för samhällsskydd och beredskap, 010-224 53 95

Kontakt