Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny regel ska skydda hummerbeståndet

Hummer i en hummertina med flyktöppningar

En hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 60 mm placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Foto: Lars Molander

Nu på måndag, den 17 september, träder redskapsförbudet i kraft. Det gäller fram till hummerpremiären måndagen den 24 september, klockan 07.00. En ny regel för i år är att flyktöppningarna i hummertinorna måste vara minst 60 mm.

Måndagen den 17 september träder årets redskapsförbud i kraft. Det innebär att inga fiskeredskap får vara i sjön – förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på minst 30 meters djup. Förbudet gäller fram till hummerpremiären måndagen den 24 september, klockan 07.00.

En ny regel för 2018 är att flyktöppningarna i hummertinorna måste vara minst 60 mm (tidigare 54 mm). Det är en åtgärd för att så många humrar som möjligt ska hinna reproducera sig minst en gång före de fångas. Under hummerfisket kommer kontrollerna inriktas på de nya måtten på flyktöppningarna i hummertinorna.

Det svenska hummerbeståndet är överfiskat och för att beståndet ska återhämta sig krävs att alla följer gällande fiskeregler. Regler för hummerfisket i korthet:

  • Hummerns minimimått är 90 mm carapaxlängd.
  • Fritidsfiskare får fiska fram till den 30 november.
  • Vid fritidsfiske får användas högst 6 stycken hummertinor.
  • Hummertinan måste ha 2 flyktöppningar i varje rum på minst 60 mm.
  • Honor med yttre rom ska återutsättas omedelbart.
  • Redskapsförbudet börjar en vecka innan hummerfisket börjar.
  • Redskapet måste ha en korrekt märkning.
  • Den som använder ett fiskeredskap ska sätta ut och vittja redskapet själv.
  • Stulna redskap ska anmälas till polisen.

Fiskeregler, Länsstyrelsens webbplats

Hummerfiske – regler för 2018, Havs- och Vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

 

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland
Lars Molander
Telefon 010-224 55 32

Fredrik Larson
Telefon 010-224 55 27

Kustbevakningen
Ola Vesterlund
Telefon 031-726 90 15

Havs- och Vattenmyndigheten
Linus Vedung
Telefon 010-69 86 116

Pressansvarig
Anita Nilsson
Telefon 010-224 45 46
Telefon 0736-60 51 18
E-post till Anita Nilsson

Kontakt