Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lena Malm ny chef för Länsstyrelsens samhällsavdelning

Lena Malm blir ny chef för Länsstyrelsens samhällsavdelning. Samhällsavdelningen arbetar med fem stora uppdrag inom Länsstyrelsens breda verksamhet: samhällsskydd och beredskap, rättsliga frågor, kulturmiljö, samhällsbyggnad samt social hållbarhet med fokus på bland annat jämställdhet och integration.

– Jag är mycket glad att Lena Malm, med sin breda erfarenhet av samhällsservice på kommunal och regional nivå, blir en del i Länsstyrelsens ledning, säger länsöverdirektör Lisbeth Schultze. Samhällsavdelningens olika uppdrag innebär breda kontaktytor med tjänstemän och förtroendevalda i länets kommuner, i Västra Götalandsregionen och i andra statliga myndigheter.

– Jag ser verkligen fram emot detta uppdrag, säger Lena Malm. Även om jag inte arbetat i statens tjänst tidigare, så bör mina erfarenheter från ledning och styrning inom kommun och landsting vara värdefulla. Jag ser verkligen fram emot att sätta mig in i min nya verksamhet.

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny chef för samhällsavdelningen har pågått sedan tidig sommar med medverkan av både extern konsult och fackliga parter.

Lena Malm har från början av 2000-talet till 2014 arbetat i Västra Götalandsregionen, både som tjänsteman för regionstyrelsen och som kommunikatör inom hälso- och sjukvård på central nivå. Under 1990-talet arbetade hon i Göteborgs stad, bland annat som enhetschef inom kultur- och fritidsverksamhet och som tjänsteman vid kommunstyrelsen. 1994–2014 har Lena Malm parallellt varit fritidspolitiker och haft olika förtroendeuppdrag inom Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

De senaste fyra åren har Lena Malm varit kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg och haft ett omfattande representativt uppdrag som främsta företrädare för staden.

Lena Malm är utbildad fritidsledare och har även studerat sociologi och administrativ teknik. Hon tillträder sin tjänst som chef för samhällsavdelningen den 19 november.

Fakta
Länsstyrelsen driver en bred verksamhet, som är organiserad i sju avdelningar: landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen naturavdelningen, samhällsavdelningen, vattenavdelningen. IT-avdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd. Länsstyrelsen i Västra Götaland har cirka 750 medarbetare, stationerade på åtta orter i länet: Göteborg som är residensstad, Borås, Hornborgasjön, Kosterhavet, Mariestad, Skara, Uddevalla och Vänersborg. IT-avdelningen ger IT-stöd till alla landets 21 länsstyrelser och har medarbetare i hela landet.

Kontakt

Lisbeth Schultze

Länsöverdirektör

Lena Malm