Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad invigning av Hjo stadspark

Stadsarkitekt Charlotte Paulsson, f d stadsarkitekt PG Ylander, länsantikvarie Mats Herklint och kommunfullmäktiges ordförande Michael Kilström framför Societetshuset. Foto: Anita Nilsson

Lördagen den 8 september firades att Hjo fått sitt första byggnadsminne, och länet sitt 257:e, med sommarfest à la kurort tidigt 1900-tal. Landshövdingen invigningstalade iförd landshövdingerock och många hade lyssnat till uppmaningen att klä sig i tidstypisk anda.

Solen strålade över Hjo stadspark som landshövding Anders Danielsson på Kulturarvsdagen förklarade som byggnadsminne genom att skruva upp skylten ”Kulturhistoriskt minnesmärke skyddat enligt lag” på Societetshusets vägg. I parken finns ytterligare ett tiotal villor som ingår i skyddet.

Regementsmusik, positivspel, gäster från Svenska 1800-talssällskapet, blomsterstånd, kaffeservering med mera förhöjde stämningen denna strålande dag. Från Societetshusets balkong medverkande även kommunfullmäktiges ordförande Michael Kilström och tidigare stadsarkitekt Per-Göran Ylander som berättade om stadsparkens historia.

Vattenkuranstalten i Hjo från 1878 var på sin tid en av de främsta anläggningarna i Sverige med sin kombination av bad och umgänge i vacker miljö vid Vättern. Idag utgör parken, med badhytter och trävillor med detaljrika fasader, ett inbjudande område för olika aktiviteter. Att Länsstyrelsen förklarat området som byggnadsminne betyder att den får ett lagskydd och ska bevaras för framtida generationer.

Kulturarvsdagen arrangerades av Hjo kommun, Hjo hembygdsförening, J Wennergrens Byggnads AB och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Positivspelare och medlemmar från Svenska 1800-talssällskapet förgyllde invigningen. Foto: Anita Nilsson

Bronsskylten, som är symbolen för kulturminnesmärkning, sattes upp av landshövdingen med hjälp av modern skruvdragare. Foto: Anita Nilsson

Kontakt