Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

300 rösträknare i full gång

300 rösträknare räknar länets ca 3 miljoner röster.

Tidigt på morgonen den 10 september satte arbetet igång med kontrollräkning av länets röster till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Cirka 3 miljoner röster ska räknas under kommande två veckor.

På valdagens kväll, den 9 september, räknades rösterna en första gång ute i vallokalerna runt om i länet. Det gav ett preliminärt valresultat. Nu ska vi på Länsstyrelsen genomföra den slutliga rösträkningen som förväntas ta ca två veckor.

– Vi börjar med att räkna rösterna till riksdagsvalet. Därefter tar vi kommunvalet för att avsluta med valet till landstingsfullmäktige. Vår förhoppning är att vi är klara med detta i slutet av nästa vecka, berättar Anna Blomberg, valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

På plats i Trollhättan, där rösträkningen görs, kommer cirka 300 personer arbeta med att räkna länets röster. Arbetet delas upp mellan mottagningspersonal, rösträknare, kontrollanter, registrerare, arkivpersonal och ledningsgrupp

Rösträknarna organiseras två och två i räknegrupper. En kontrollant, som har som uppgift att kontrollera det arbete som rösträknarna gör, har hand om två räknegrupper (totalt fyra rösträknare). Efter att rösträknarna och kontrollanterna gjort sin räkning, går resultatet vidare till registrerare som registrerar resultatet i valdatasystemet. När det är klart gör ledningsgruppen en slutlig kontroll.

- Det är alltså en lång rad kontroller för att varje enskild röst ska räknas och registreras på rätt sätt, avslutar Anna Blomberg.

Detta gör Länsstyrelsen vid sin slutliga rösträkning:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Läs mer om den slutliga rösträkningen

Läs mer om Länsstyrelsens roll i valet

Rösträkning pågår.

På plats i Trollhättan, där rösträkningen görs, kommer cirka 300 personer arbeta med att räkna länets röster.

En vagn kommer lastad.

En vagn kommer lastad. Under måndagen strömmar röster in från kommunernas valnämnder.

Tid och plats för rösträkningen

Den slutliga rösträkningen är en allmän förrättning, vilket betyder att den är öppen för alla att följa på plats på Nova Arena i Trollhättan.

Plats: Nova Arena, Innovatumområdet i Trollhättan. Ingång via Nohabgatan 35. Telefon till rösträkningslokalen 010-224 55 45.

Kontakt