Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skolorna tar inte rökförbudet på allvar

Foto: Misak Nalbandian

Skolgårdar ska vara rökfria. Förbudet mot rökning gäller sedan 1994. Ändå röks det på skolorna i länet. Eleverna kan röka öppet på skolgårdarna, utan att vuxenvärlden reagerar. Detta tyder på att varken skolorna eller föräldrarna tar rökförbudet på allvar.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har låtit göra en kartläggning av skolgårdar i alla länets 49 kommuner under vintern 2018. Totalt omfattar kartläggningen 120 skolor, 68 högstadieskolor och 52 gymnasieskolor. Valet av skolor har i möjligaste mån varit detsamma som motsvarande kartläggning 2013, så att jämförelser kan göras. Underökningen visar att rökning har minskat något de senaste fem åren, men andelen fimpar på skolgården talar sitt tydliga språk.

– Man ska lära sig mycket i skolan, men inte att röka. Det vore bra om föräldrarna ställer högre krav på skolan när det gäller upprätthållandet av rökförbudet. Det skulle medföra att skolan agerar kraftfullare mot rökning på skolgården. Det krävs en attitydförändring och det är viktigt att alla vuxna som arbetar och verkar inom området prioriterar frågan. Detta gäller för all skolpersonal, såväl som föräldrarna, säger Miia Vuolama som är tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Efter att ha tagit del av resultatet av kartläggningen kan Länsstyrelsen konstatera att det återstår en hel del arbete för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025. Kartläggningen visar att utvecklingen går åt rätt håll, men förändringstakten måste öka om vi ska nå målet.

Läs mer om ett Rökfritt Sverige 2025länk till annan webbplats

Läs mer om kartläggningenöppnas i nytt fönster

Kontakt