Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det strandskyddskontroll inom naturreservatet Norra Långön

Foto: Kristina Höök-Patriksson

Sommaren är snart slut. Många har njutit av stränderna för sol, bad och friluftsliv. Men på sommaren är det också många som bygger olika typer av anläggningar i strandmiljöerna. Det är inte alltid det blir rätt. Därför ska Länsstyrelsen kontrollera strandskyddet inom naturreservatet Norra-Långön, Strömstads kommun.

Under augusti och september gör tio länsstyrelser en gemensam tillsynsinsats i strandskyddade miljöer. Mellan 100 och 200 kontroller kommer att göras på olika håll i landet. Områden på väst- och ostkusten, liksom både större och mindre sjöar i inlandet kommer att få kontrollbesök. Platserna som kontrolleras kännetecknas av en kombination av fritidsbebyggelse och höga natur- och friluftsvärden.

I Västra Götalands län kommer kontrollen att göras den 7 september på Norra-Långön som är ett naturreservat beläget i den norra delen av Strömstadsskärgården.

– Ön intar en särställning när det gäller friluftsliv, med sitt relativt skyddade läge, tillgänglighet och rika tillgång på badstränder, säger Alexander Karlberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Kontrollen sker med båt.

Kampanjen drivs av Miljösamverkan Sverige som är en samverkansorganisation i miljöbalksfrågor för länsstyrelserna i Sverige. 

Kontaktpersoner:

Länsstyrelsen Västra Götaland
Alexander Karlberg
Naturvårdshandläggare
010-224 54 65
070-660 73 09
alexander.karlberg@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Maria Adervall
010-224 43 47
Maria.adervall@lansstyrelsen.se

Kontakt