Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ja till Centerpartiets begäran att återkalla kandidatanmälan

Länsstyrelsen har beslutat att låta Centerpartiet återkalla sin kandidatanmälan av Mikail Yüksel i riksdagsvalet 2018.
- Vi har gjort bedömningen att då ett parti får bestämma vilka kandidater som ska företräda partiet genom att anmäla kandidater, ska partiet också kunna återkalla en kandidatanmälan, säger Anna Blomberg, valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Bakgrunden i detta uppmärksammade fall är att Göteborgspolitikern Mikail Yüksel uteslutits av Centerpartiet och att partiet därför kontaktat Länsstyrelsen med en begäran om att återkalla sin kandidatanmälan av Mikail Yüksel.
Länsstyrelsen har inför det nyligen fattade beslutet haft diskussioner såväl med Valmyndigheten som med andra länsstyrelser. Det beslut som nu fattats grundar sig på vallagen och förarbeten till vallagen (prop. 2004/05:163 och prop. 1996/97:70 s. 186).

- Vi har tillsammans kommit fram till att syftet med dessa bestämmelser är att partierna själva ska kunna råda över kandidatanmälningar inför val. Det stöds också av de uttalanden som gjorts i förarbeten till vallagen och tidigare vallagar, fortsätter Anna Blomberg.

På varje partis valsedel finns möjlighet att personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat väljaren helst vill ska bli vald. Vad händer då med de förtidsröster som redan lämnats in och där Mikail Yüksel fått personkryss?

- I vallagen står att valbarheten av en kandidat ska prövas först vid röstsammanräkningen på valdagen. Detta innebär att varje personvalsedel bedöms när rösterna räknas den 9 september. Principen är att man bortser från namnet på den kandidat som inte är valbar, men i övrigt gäller personvalsedeln. Har du kryssat en annan kandidat på valsedeln kommer den personrösten att räknas, säger Anna Blomberg.

Att ångra en förtidsröst – går det?
Ja, det går att ångra en förtidsröst. Om du vill göra det måste du dock gå till din vallokal på valdagen. Detta kallas för "ångerröstning". När du röstar i din vallokal räcker det med att du har med dig en id-handling, du behöver inte ha något röstkort.

Observera att du inte kan ångra en förtidsröst genom att förtidsrösta en gång till. Då kommer dina röster att bli ogiltiga.

Läs mer om detta på Valmyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Kort om kandidatanmälningar
En kandidat är en person som kandiderar för ett parti. Partier med registrerad partibeteckning kan anmäla kandidater på valsedlar inför ett val.

Kandidaterna ska genom en förklaring intyga att de godkänner att ställa upp för partiet i valet.

Listan över kandidater och kandidatförklaringarna ska skickas till länsstyrelsen när partiet beställer valsedlar. Dessa ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 10 april 2018 för att vara garanterad leverans av namnvalsedlarna 45 dagar före valdagen.

Länsstyrelsens roll
Som regional valmyndighet är det Länsstyrelsen som tar emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar inför valet. Förklaringar och samtycken ska också lämnas in till Länsstyrelsen. Det är därför också Länsstyrelsen som fattar beslut i frågor som rör återkallande av anmälningar och kandidaturer. Valmyndigheten har en vägledande roll i dessa frågor.

Läs mer om Länsstyrelsens roll som valmyndighetlänk till annan webbplats

Beslut: Kandidatanmälan; nu fråga om återtagande av
anmälanPDF

 

Kontakt