Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Räddningsaktion för att bevara flodpärlmusslan

Låga vattennivåer har på flera ställen lett till en akut situation för den redan utrotningshotade flodpärlmusslan. I en räddningsaktion har därför Länsstyrelsen Västra Götaland flyttat de som är mest påverkade till vattendrag med bättre vattenflöden.

Person letar efter flodpärlmusslor

Torka och låga vattennivåer slår hårt mot växt och djurliv. Flera vattendrag med flodpärlmussla riskerar att helt tömmas på vatten. Eftersom flodpärlmusslan redan är en utrotningshotad art är situationen allvarlig. Länsstyrelsen har därför flyttat flodpärlmusslor från vattendrag med låga vattennivåer till bäckar med bättre vattenföring.

- Vi har inventerat vilka vattendrag som har flodpärlmusslor och håller kontinuerligt uppsikt över vattennivåerna för att snabbt kunna flytta flodpärlmusslorna om det skulle behövas, säger Ebbe Berglund, sötvattensbiolog vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Flodpärlmusslorna är en känslig art. Att flytta dem är en sista utväg för att arten långsiktigt ska kunna bevaras i de svenska vattendragen,

- Att det regnat på flera platser i länet under helgen var mycket välkommet och kan tillfälligt göra situationen för flodpärlmusslorna bättre men vi behöver långa perioder av ihållande regn för att situationen ska stabiliseras och återgå till normalläge, säger Ebbe Berglund.

- Nu är det viktigt att alla hjälps åt; industrier, lantbrukare, villaägare. Vi behöver alla låta det lilla vatten som finns i åar och bäckar vara kvar där, så att musslorna kan överleva, säger Ebbe Berglund avslutningsvis.

Fakta om Flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan kan bli nästan 300 år och är beroende av klara, rinnande vatten med bottnar av sand, grus och sten. Under sina första levnadsår lever flodpärlmusslan i vattendragets bottensubstrat. Erosion från skogs- och jordbrukslandskapet orsakar igenslamning av bottnar som i sin tur leder till syrebrist i bottnen och därför har unga musslor svårt att överleva till vuxen ålder. Försämrad vattenkvalitet och minskade lax- och öringsbestånd (flodpärlmusslan lever på fiskens gälar fram till en storlek på 0,5 mm) är andra orsaker till att flodpärlmusslan i dag är utrotningshotad.

Kontakt

Ebbe Berglund
Sötvattensbiolog
Telefon 010-224 51 14
E-post till Ebbe Berglund

Maria Adervall
Pressansvarig
Telefon 010-224 43 47 eller 072-220 95 47
E-post till Maria Adervall

Kontakt