Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så in grovfoder efter tröskning

Eftersom det är många som tröskar tidigt i år, kombinerat med låga skördar för både spannmål och grovfoder finns alternativet att så in ytterligare en gröda.

På flera håll i länet och landet finns tankar kring att så in gräs/vårsäd i stubben, som kan användas till grovfoder/bete. Detta kan vara ett bra komplementfoder och kan användas både för avslagning och bete under höst och vår, beroende på vilken gröda du väljer. För att vara på den säkra sidan och inte få avdrag i stöden gäller det dock att inte bryta något av de åtaganden du tidigare tagit på dig. Har du endast sökt gårdsstöd och förgröningsstöd är det inga problem att så in efter tröskning.

Gällande stödet för minskat kväveläckage finns villkor som bryts om du sår in en gröda efter tröskning. Avvakta med skiften där du sökt minskat kväveläckage tills länsstyrelsen kommit ut med information om undantag kommer kring dessa villkor.

Läs mer om grödor och annat alternativt foder på följande sidor:

Krisfoder till idisslare på SLU's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torkan 2018, frön och grönfoder på SLU's webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gällande gödsling i nitratkänsligt område finns det vissa restriktioner. Oavsett finns det troligen näring i marken som den tröskade spannmålen inte haft möjlighet att ta upp, på grund av torkan. Näring som kommer kunna mineraliseras vid nederbörd och tas upp av en kommande gröda. Läs mer om datum och regler på Jordbruksverkets webbplats:

Sprida gödsel i nitratkänsliga områden i övriga landet på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt