Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbjudet att ta vatten från vattendrag

Bevattningförbud

Vi behöver hjälpas åt att hushålla med vattnet för att det ska räcka till för människor, djur och växter.

Nu finns det så lite vatten i vattendragen att fiskar och andra djur och växter dör. Därför är det förbjudet att ta vatten utan tillstånd. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Även för vatten från kommunalt ledningsnät råder bevattningsförbud i många kommuner. Läs mer på din kommuns hemsida.

Bevattningsförbudet gäller tills annat meddelas på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats.

In English:

Irrigation ban for water from watercourses

To have enough water for humans, animals and plants, we all must economise the water we take from our watercourses.


There is currently so little water in our watercourses that fish, other animals and plants are dying. It is therefore prohibited to withdraw water without a permit.


Many municipalities have an irrigation ban on water from municipal pipelines as well. Read more on your municipality’s website.

The ban is in place until further notice on the Västra Götaland County website.

Kontakt