Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu måste vi spara på vårt vatten

Länsstyrelsen och branschorganisationen Svenskt Vatten uppmanar alla att hjälpas åt att spara på vatten. De senaste månadernas torka har kraftigt påverkat vattenförsörjningen.

Länsstyrelsen har tidigare i sommar förbjudit uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Nu uppmanar Länsstyrelsen och Svenskt Vatten alla att hjälpas åt att spara på vattnet.

Under året har nederbörden varit mycket liten i hela Västra Götaland och grundvattennivåer, sjöar och vattendrag är på många platser i regionen kraftigt påverkade. De senaste månadernas torka börjar göra situationen allvarlig. Torkan har också lett till stora vattenuttag och flera vattenverk ligger nu nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten. Därför behöver vi nu alla hjälpas åt att spara på vattnet.

- Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och dessutom en enormt viktig resurs i samhället. Därför är säkringen av vattentillgången viktig, både på kort och lång sikt, säger Elinor Loyd, på Länsstyrelsen.

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn*. Små förändring hos var och en av oss kan göra stor skillnad för den totala vattenförbrukningen. Att inte borsta tänderna med rinnande vatten eller duscha effektivare kan göra att vattenförbrukningen per person minskar upp till 50 liter per dag.

Länsstyrelsen går nu ut med tips på hur vi alla kan spara vatten genom små medvetna förändringar i vardagen.

*Källa Svenskt Vatten

Kontaktpersoner:

Elenor Loyd
Enhetschef vattenmiljö på Länsstyrelsen
010-224 44 80
0703-07 93 38
elenor.loyd@lansstyrelsen.se

Fredrik Vinthagen
Pressansvarig Svenskt Vatten
08-506 002 11
0734-23 13 96
fredrik.vinthagen@svensktvatten.se

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552