Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna arbetar tillsammans mot torka och bränder

Foto: Martin Fransson.

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

- Kolleger i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kolleger.

- Den här veckan har länsstyrelserna lånat ut hundratal medarbetare och vi planerar nu för personalförsörjningen under de kommande två veckorna, säger Niklas Nordgren, som samordnar personalpoolen.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kolleger behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

- Vi hanterar händelser på flera fronter, säger länsöverdirektör Lisbeth Schultze, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Det handlar inte minst om att få människor att förstå hur viktigt eldningsförbudet är – man får till exempel acceptera att det inte går att grilla nu. På de flesta håll är det också viktigt att spara på vattnet.

Daglig samverkan

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar läget i samtliga län.

Stöd till lantbrukarna

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar, och nu behöver länsstyrelserna fatta beslut om tillämpning av regler med anledning av torkan och försöka hitta olika vägar att stödja lantbrukarna.

- Vi samverkar med LRF för att få tydliga bilder av hur läget är, var behoven är störst och hur vi kan stötta på bästa sätt, säger landsbygdsdirektör Marie Andreasson i Västra Götaland.

Kontakt

Eija Suhonen

Säkerhetskonsulent