Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kommuner hjälper företag att spara pengar och energi

Elstolpe

Nu finns ett nytt material framtaget som ska hjälpa företag att få ner energikostnaderna. Foto: Martin Fransson

Senast 2019 ska 250 små och medelstora företag i länet arbeta strukturerat med att minska sin energiförbrukning. Det är det övergripande målet i projektet Incitament för energieffektivisering.

Att arbeta strukturerat med energieffektivisering är viktigt eftersom en stor del av Sveriges utsläpp av koldioxid kommer från energiförbrukning såsom processenergi och uppvärmning.

Länsstyrelserna har i samarbete med Energimyndigheten tagit fram nytt material som kan hjälpa företag att få ner energifakturorna. Åtgärderna som tas upp ger goda möjligheter för företagen att spara både kilowattimmar och kronor.

Materialet, som består av ett antal metodstöd, är framtaget inom projektet Incitament för energieffektivisering och syftar till att hjälpa små och medelstora företag att minska sin energiförbrukning. Informationen sprids bland annat genom att personal från kommuner och Länsstyrelsen besöker företagen för att hjälpa dem identifiera sina egna incitament till energieffektivisering. 

– Alla jag har besökt har varit positiva till informationen och i metodstöden har det funnits något matnyttigt att använda för varje företag, säger Jenny Järpler, miljöinspektör vid Kungälvs kommun.

Jenny Järpler och hennes miljöinspektörskollegor runt om i länet har nyligen påbörjat besöken som inkluderar de nya metodstöden, och besöken kommer fortgå under hösten. Att arbeta strukturerat med energieffektivisering kan till exempel innebära att kartlägga dagens energiförbrukning, ta fram åtgärdsförslag för att minska förbrukningen och att genomföra aktuella åtgärder.

Projektet är ett nationellt projekt som pågår i alla Sveriges län. Just nu genomförs, förutom i Kungälv, även besök i Herrljunga, Falköping och Göteborg när det gäller Västra Götalands län.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552