Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rök efter gårdagens bränning på Kalvöarna

Länsstyrelsen beklagar den rök som dragit in vid Sjötorp och Vänerns östra kust efter måndagens bränning i naturreservatet Kalvöarna i Vänerns skärgård.

Eftersom öarna ligger 5 km från land borde det, enligt expertis, inte blivit någon kraftig påverkan på land. Den västliga vinden var bra ur ett säkerhetsperspektiv men bidrog till att röken drog in över land. Bränningen avslutades i måndags kväll och nu eftersläcker vi hela brandområdet under 1-2 veckor. Röken kommer successivt att avta. Valet av tidpunkt för bränningen gjordes på grund av att det just nu är torrt, daggfritt och förhållandevis vindstilla. Dessutom får bränning sommartid goda effekter på flera växt- och djurarter på längre sikt. Röken kommer från granar, kvistar och mossa som brunnit.

Läs om varför vi gör naturvårdsbränningarlänk till annan webbplats

Ett LIFE-projekt om naturvårdsbränningarlänk till annan webbplats

Bränningen görs för att hjälpa naturens mångfald och hotade arter som är beroende av den gynnsamma miljö som skapas av skogsbränder. Idag när vi är duktiga på att släcka naturliga bränder fyller kontrollerade naturvårdsbränningar en viktig funktion.

Läs mer om naturvårdsbränning hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om naturvårdsbränningar från ett LIFE-projekt länk till annan webbplats

Röken kommer från naturliga bränslen och inga kemikalier är inblandade. Det är kvistar, grenar, torr mossa och annat som brinner upp och vid förbränningen bildas inga skadliga ämnen utan främst koldioxid, metan och olika kväveföreningar. Röken medför inga hälsorisker men kan upplevas som obehaglig och för astmatiker kan den medföra vissa problem. Rökutvecklingen blir kraftig, men röken stiger vanligen snabbt uppåt. Under kväll och natt efter avslutad bränning kan röken sjunka ned till marknivån, för att sedan stiga under nästa dag. Röklukt kan ligga kvar i området även efter att elden är släckt.

Utifrån den sammantagna riskbedömningen var västlig vind att rekommendera för att genomföra en säker naturvårdsbränning. Vi beklagar den rök som på grund av detta dragit in över Sjötorp och Vänerns östra kust.

Länsstyrelsen fick dispens eftersom vi genomför en kontrollerad naturvårdsbränning. Flera faktorer spelar in:

  • Bränningen är tekniskt sett välplanerad och godkänd av räddningstjänsten
  • Bränningen genomförs på en ö med liten spridningsrisk till andra områden
  • Välutbildad personal finns på plats med rätt utrustning

Förutsättningarna för att genomföra en naturvårdsbränning finns enbart på sommaren när det är varmt och torrt. Under höst, vinter och vår är det för kallt och fuktigt.

En naturlig skogsbrand startar till exempel av ett åsknedslag och med största sannolikhet när det är extremt torrt i markerna. För att få den förväntade effekten på vegetation och mark sker naturvårdsbränningar vid liknande förhållanden. På så vis kan naturvården bäst efterlikna naturliga brandförhållanden och få bästa möjliga naturvårdsnytta.

Detta är en fråga vi tar med oss och vi måste bli bättre på att informera allmänheten i ett tidigare skede i framtiden. Vår bedömning var att rökutvecklingen inte skulle bli så kraftig och skapa besvär för närboende. Vi gick ut med pressmeddelande och information i media om bränningen på måndagen så fort vi visste att detta kunde genomföras men vi inser nu att detta inte räckte.

De flesta däggdjur, fåglar och andra större djur är präglade att fly när de känner brandrök. Därför klarar de sig oftast bra. De djur som det är störst risk för under branden är kräl-, och groddjur. Bränningspersonalen rör sig mycket i området innan bränningen börjar, bland annat för att rigga med utrustning och andra förberedelser. På så vis hinner djur bli skrämda och dra sig undan. När man bränner går man sakta framåt längs en frontlinje för att ingen ska kunna stängas inne. Det finns alltid en väg ut! Även för de djur som vill fly. Direkt efter en brand är alltså de flesta djur borta från området, men vissa arter kommer snart tillbaka. Den långsiktiga nyttan för naturen och djuren överstiger skadan som detta medför.

Läs mer om naturvårdsbränninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bränningen avslutades den 2 juli. Eftersläckningsarbetet pågår under 1-2 veckor. Röken kommer successivt att avta.

Kontakt

Peter Ericsson

Karin Ladberg

Pressansvarig

Telefon 010-224 45 64
Mobiltelefon 0727-05 08 16