Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu kan du söka radonstöd

Från och med på söndag, den 1 juli, kan du söka bidraget för radonsanering som regeringen har återinfört.

Syftet med bidraget är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder.

- Väldigt många människor i Sverige påverkas av för höga radonhalter i sina bostäder. Radon orsakar omkring 500 cancerfall varje år. Genom att återinföra radonbidraget och öka antalet radonsaneringar kan vi nu minska den hälsopåverkan som radonet har, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Efter slutförs sanering ska radonhalten vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

Vad är radon?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan.

Ansökan och mer information

Ansökan ska göras till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Ansökningsblankett och mer information om radon hittar du på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt