Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska luften bli renare i Göteborgsområdet

Utblommade maskrosor

Trafiken och utsläppen måste minska kraftigt från lastbilar, personbilar, arbetsmaskiner, bussar och färjor för att luften i Göteborgsområdet ska bli bättre.

– Det krävs både lagändringar som ger kommunerna ökade möjligheter till regleringar och lokala insatser för att styra mot en bättre luftkvalitet. Du som privatperson kan också hjälpa till genom att cykla, samåka, använda bilen så lite som möjligt i de centrala delarna eller välja en miljövänligare bil, säger Annika Svensson från miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Luftföroreningar förkortar flera tusen människors liv varje år i Sverige. Luften måste bli bättre, framför allt i tätt trafikerade områden där många människor vistas. Ett program med åtgärder har därför nyligen beslutats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Åtgärderna ska minska halten av kvävedioxid i Göteborg och Mölndal.

Halterna är högst:

  • längs de stora trafiklederna
  • vid starkt trafikerade stadsgator med tät bebyggelse
  • vid tunnelmynningar
  • längs delar av södra och norra älvstranden.

ÅtgärdsprogrammetPDF är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Mölndals Stad, Västtrafik, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen.

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546