Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Färska uppgifter om länets Natura 2000-områden

Skogsbild från Hulta hagar

Hulta hagar (Karlsborgs kommun). Foto: Jan Mogol

För tio år sedan tog Länsstyrelsen fram bevarandeplaner för Västra Götalands Natura 2000-områden. Natura 2000 är namnet på Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.

Men naturen är föränderlig. Det som var sant för tio år sedan behöver inte vara sant idag. Under årens lopp har vi inventerat alla områden på nytt, för att få en färskare bild av skyddsvärda arter och miljöer. Ännu återstår en del arbete, men vi har den 13 juni kunnat fastställa uppdaterade bevarandeplaner för 38 av våra 414 Natura 2000- områden.

Mer information om bevarandeplanerna

Kontakt